[In tin]    [Quay lại]

Thông báo mở lớp bồi dưỡng tiêu chuẩn CDNN Giáo viên Mầm non, Tiểu học, THCS và THPT các hạng tại Tam Kỳ và các huyện thị
(03/05/2020 10:44:08 AM)

Căn cứ Công văn số 3030/UBND-KGVX ngày 08/6/2018 của UBND tỉnh Quảng Nam ban hành về việc giao Trường Đại học Quảng Nam tổ chức bồi dưỡng và cấp chứng chỉ bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp (CDNN) viên chức giáo dục;

Căn cứ Quyết định số 4165/QĐ-UBND ngày 23/12/2019 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc ban hành Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Quảng Nam năm 2020 (trong đó UBND tỉnh giao cho Trường Đại học Quảng Nam chủ trì mở các lớp bồi dưỡng CDNN Giáo viên);

Căn cứ Kế hoạch số 85/KH-ĐHQN ngày 04/02/2020 của Trường Đại học Quảng Nam về việc tuyển sinh liên thông trình độ đại học, đại học bằng thứ hai hình thức vừa làm vừa học (VLVH); bồi dưỡng cấp chứng chỉ và liên kết đào tạo năm 2020,

Trường Đại học Quảng Nam thông báo tuyển sinh mở các lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn CDNN Giáo viên Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở (THCS) và Trung học phổ thông (THPT) các hạng tại Trường Đại học Quảng Nam và các huyện như sau:

1. Các lớp bồi dưỡng

- Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn CDNN Giáo viên Mầm non hạng II, III, IV.

- Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn CDNN Giáo viên Tiểu học hạng II, III, IV.

- Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn CDNN Giáo viên THCS hạng I, II, III.

- Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn CDNN Giáo viên THPT hạng I, II, III.

2. Nội dung, chương trình bồi dưỡng

Nội dung, chương trình bồi dưỡng được thực hiện theo “Chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Giáo viên” do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ký ban hành.

3. Thời gian bồi dưỡng

Tổng thời gian: 240 tiết, trong đó:

+ CDNN Giáo viên Mầm non: Lý thuyết: 106 tiết; Thảo luận, thực hành: 134 tiết.

+ CDNN Gáo viên Tiểu học, THCS và THPT: Lý thuyết: 112 tiết; Thảo luận, thực hành: 128 tiết.

4. Hình thức tổ chức bồi dưỡng

Tùy theo yêu cầu của học viên, lớp học có thể được tổ chức học tập trung, liên tục vào các ngày trong tuần (trừ Thứ 7, Chủ nhật) hoặc học vào các ngày Thứ 7, Chủ nhật.

5. Địa điểm học tập

Học viên học tại Trường Đại học Quảng Nam (nếu đăng ký học tại Trường) hoặc tại Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện (nếu đăng ký học tại địa phương).

6. Chứng chỉ

Kết thúc khóa học, học viên đạt yêu cầu sẽ được Hiệu trưởng Trường Đại học Quảng Nam cấp Chứng chỉ bồi dưỡng theo Công văn số 3030/UBND-KGVX ngày 08/6/2018 về việc giao Trường Đại học Quảng Nam tổ chức bồi dưỡng và cấp chứng chỉ bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức giáo dục và các quy định hiện hành của Nhà nước.

7. Hồ sơ đăng ký

- Đơn đăng ký (theo mẫu của Trường Đại học Quảng Nam);

- Bản sao công chứng bằng tốt nghiệp cao nhất;

- Bản sao công chứng Chứng minh nhân dân;

- 02 ảnh cỡ 4x6cm kiểu chứng minh nhân dân mới chụp trong vòng 06 tháng có ghi rõ họ, tên, ngày tháng năm sinh của thí sinh ở mặt sau.

8. Địa điểm nộp hồ sơ đăng ký

Hồ sơ được Trường Đại học Quảng Nam phát hành tại Trung tâm Đào tạo - Bồi dưỡng của Nhà trường và tại Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện. Học viên nộp hồ sơ đăng ký tại Trung tâm Đào tạo - Bồi dưỡng của Nhà trường (nếu đăng ký học tại Trường Đại học Quảng Nam), hoặc tại Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện (nếu đăng ký học tại địa phương) theo các biểu mẫu và quy định của Nhà trường.

9. Thời gian khai giảng

Trường Đại học Quảng Nam thường xuyên chiêu sinh khai giảng các lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn CDNN giáo viên. Nhà trường tổ chức mở lớp khi số lượng học viên đăng ký khoảng từ 25 học viên/lớp học trở lên.

10. Kinh phí bồi dưỡng

a) Đối với lớp học được mở tại Trường Đại học Quảng Nam:

- Học phí toàn khóa học: 2.000.000 đồng/học viên/lớp (Hai triệu đồng)

- Lệ phí hồ sơ: 10.000 đồng/hồ sơ (Mười ngàn đồng)

- Lệ phí cấp chứng chỉ: 20.000 đồng/chứng chỉ (Hai mươi ngàn đồng)

b) Đối với lớp học được mở tại Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện:

- Học phí toàn khóa học: 2.200.000 đồng/học viên/lớp (Hai triệu hai trăm ngàn đồng)

- Lệ phí hồ sơ: 15.000 đồng/hồ sơ (Mười lăm ngàn đồng)

- Lệ phí cấp chứng chỉ: 25.000 đồng/chứng chỉ (Hai mươi lăm ngàn đồng)

11. Thông tin liên hệ

a) Trung tâm Đào tạo - Bồi dưỡng, Trường Đại học Quảng Nam (Phòng 3.1, tầng 3 khu B):

Địa chỉ: Số 102 Hùng Vương, TP. Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.

Số điện thoại văn phòng: (0235) 3828902.

Số điện thoại di động: 0914 711 486 (gặp cô Đoàn Thị Thanh Tâm).

b) Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện thuộc tỉnh Quảng Nam./.

 

Tin từ Trung tâm Đào tạo và Bồi dưỡngT&BD