[In tin]    [Quay lại]

Thông báo tuyển sinh đại học VLVH, ĐH bằng 2 Ngôn ngữ Anh – Đợt 1 năm 2020
(27/04/2020 8:48:59 AM)

Căn cứ Kế hoạch số 85/KH-ĐHQN ngày 04/02/2020 của Trường Đại học Quảng Nam về việc tuyển sinh liên thông trình độ đại học, đại học bằng thứ hai hình thức vừa làm vừa học (VLVH); bồi dưỡng cấp chứng chỉ và liên kết đào tạo năm 2020,

Trường Đại học Quảng Nam thông báo tuyển sinh đại học hình thức VLVH - Đợt 1 năm 2020 tại tỉnh Quảng Nam, Kon Tum và Đắk Lắk như sau:

I. LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC

1. Hình thức đào tạo: Vừa làm vừa học.

2. Đối tượng tuyển sinh

Người dự tuyển phải có bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp (TCCN) đối với liên thông từ trung cấp lên đại học, bằng tốt nghiệp cao đẳng đối với liên thông từ cao đẳng lên đại học cùng ngành đăng ký dự tuyển.

3. Ngành và phương thức tuyển sinh

Tổng chỉ tiêu: 500.

a) Liên thông từ trung cấp lên đại học:

TT

Ngành tuyển sinh

Mã ngành

Phương thức tuyển sinh

1

Giáo dục Mầm non

7140201

Xét tuyển dựa trên kết quả học tập TCCN

2

Giáo dục Tiểu học

7140202

b) Liên thông từ cao đẳng lên đại học:

TT

Ngành tuyển sinh

Mã ngành

Phương thức tuyển sinh

1

Sư phạm Vật lý

7140211

Xét tuyển dựa trên kết quả học tập Cao đẳng

2

Sư phạm Sinh học

7140213

3

Sư phạm Toán

7140209

4

Giáo dục Mầm non

7140201

5

Giáo dục Tiểu học

7140202

6

Sư phạm Ngữ văn

7140217

7

Công nghệ thông tin

7480201

8

Ngôn ngữ Anh

7220201

9

Việt Nam học

7310630

4. Hồ sơ đăng ký dự tuyển

Hồ sơ đăng ký dự tuyển bao gồm:

- Phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu của Nhà trường);

- Bản sao công chứng bằng tốt nghiệp THPT hoặc tương đương;

- Bản sao công chứng bảng điểm học tập TCCN (đối với thí sinh dự tuyển liên thông từ trung cấp lên đại học), cao đẳng (đối với thí sinh dự tuyển liên thông từ cao đẳng lên đại học);

- Bản sao công chứng bằng tốt nghiệp TCCN (đối với thí sinh dự tuyển liên thông từ trung cấp lên đại học), cao đẳng (đối với thí sinh dự tuyển liên thông từ cao đẳng lên đại học);

- Bản sao công chứng Giấy chứng nhận là đối tượng ưu tiên (nếu có);

- 02 bì thư dán tem ghi rõ họ tên, địa chỉ liên lạc của người đăng ký dự tuyển;

- 02 ảnh cỡ 4x6cm kiểu chứng minh nhân dân mới chụp trong vòng 06 tháng có ghi rõ họ, tên, ngày tháng năm sinh của thí sinh ở mặt sau.

5. Thời gian nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển, xét tuyển, nhập học

- Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày ban hành thông báo tuyển sinh đợt 1 đến hết ngày 20/6/2020.

- Thời gian dự kiến xét tuyển: 25/6/2020.

- Thời gian nhập học: Tháng 7/2020 (đầu kỳ nghỉ hè).

6. Địa điểm phát hành, thu nhận hồ sơ và địa điểm đào tạo

- Trường Đại học Quảng Nam.

- Các cơ sở liên kết đào tạo:

+ Trường Trung cấp Quảng Đông (thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam) (đối với 02 ngành Giáo dục Tiểu học và Giáo dục Mầm non).

+ Trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum, tỉnh Kon Tum (đối với 02 ngành Giáo dục Tiểu học và Giáo dục Mầm non).

+ Trường Trung cấp Đắk Lắk, tỉnh Đắk Lắk (đối với 02 ngành Giáo dục Tiểu học và Giáo dục Mầm non).

7. Lệ phí dự tuyển

a) Tại Trường Đại học Quảng Nam:

- Phát hành hồ sơ: 10.000 đồng/hồ sơ.

- Đăng ký dự tuyển: 70.000 đồng/hồ sơ.

- Xét tuyển: 120.000 đồng/hồ sơ.

b) Tại các cơ sở liên kết đào tạo:

- Phát hành hồ sơ: 15.000 đồng/hồ sơ.

- Đăng ký dự tuyển: 100.000 đồng/hồ sơ.

- Xét tuyển: 180.000 đồng/hồ sơ.

8. Học phí

Học phí được thu theo Quyết định số 530/QĐ-ĐHQN ngày 16/9/2016 của Trường Đại học Quảng Nam (học phí học tại địa điểm Trường Đại học Quảng Nam). Ngoài học phí trên, học viên học tại các cơ sở liên kết đào tạo đóng thêm kinh phí phát sinh tổ chức đào tạo tại địa phương (có thông báo cụ thể trước khi nhập học).

II. ĐẠI HỌC BẰNG THỨ HAI

1. Ngành đào tạo và chỉ tiêu tuyển sinh

- Ngành Ngôn ngữ Anh (mã ngành: 7220201).

- Chỉ tiêu: 50.

2. Hình thức đào tạo: Vừa làm vừa học.

3. Đối tượng tuyển sinh

Người đã được cấp một bằng tốt nghiệp đại học. Nếu là bằng tốt nghiệp của các trường nước ngoài, trường nước ngoài hoạt động hợp pháp ở Việt Nam thì văn bằng phải được công nhận theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

4. Phương thức tuyển sinh

- Miễn thi:

Thí sinh có đủ điều kiện sau đây thì được miễn thi: Người đã có bằng tốt nghiệp đại học hệ chính qui các ngành đào tạo thuộc nhóm ngành khoa học tự nhiên, kỹ thuật, công nghệ.

Trong trường hợp số thí sinh đăng ký dự tuyển vượt quá chỉ tiêu đào tạo được giao thì Nhà trường tổ chức kiểm tra để tuyển đủ chỉ tiêu. Môn kiểm tra, nội dung, hình thức kiểm tra được Nhà trường thông báo cụ thể trong thông báo theo từng đợt tuyển sinh.

- Thi tuyển:

Thí sinh không thuộc diện miễn thi được nêu ở trên thì phải thi 02 môn thuộc phần kiến thức giáo dục đại cương của ngành Ngôn ngữ Anh.

Nhà trường tự ra đề và tổ chức thi tuyển. Môn thi, nội dung, hình thức thi được Nhà trường thông báo cụ thể trong thông báo theo từng đợt tuyển sinh.

5. Hồ sơ đăng ký dự tuyển

Hồ sơ đăng ký dự tuyển bao gồm:

- Phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu của Nhà trường);

- Bản sao công chứng bằng tốt nghiệp THPT hoặc tương đương;

- Bản sao công chứng bảng điểm học tập bằng đại học thứ nhất;

- Bản sao công chứng bằng tốt nghiệp đại học thứ nhất;

- Bản sao công chứng Giấy chứng nhận là đối tượng ưu tiên (nếu có);

- 02 bì thư dán tem ghi rõ họ tên, địa chỉ liên lạc của người đăng ký dự tuyển;

- 02 ảnh cỡ 4x6cm kiểu chứng minh nhân dân mới chụp trong vòng 06 tháng có ghi rõ họ, tên, ngày tháng năm sinh của thí sinh ở mặt sau.

6. Thời gian nhận hồ sơ đăng ký, tuyển sinh, nhập học

- Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày ban hành thông báo tuyển sinh đợt 1 đến hết ngày 20/6/2020.

- Thời gian dự kiến thi tuyển, xét tuyển: 27, 28/6/2020.

- Thời gian nhập học: Tháng 7/2020 (đầu kỳ nghỉ hè).

7. Địa điểm phát hành, thu nhận hồ sơ, thi tuyển và đào tạo

Trường Đại học Quảng Nam.

8. Lệ phí dự tuyển

- Phát hành hồ sơ: 10.000 đồng/hồ sơ.

- Đăng ký dự tuyển: 70.000 đồng/hồ sơ.

- Xét tuyển: 120.000 đồng/hồ sơ (đối với thí sinh được miễn thi, không tổ chức kiểm tra).

- Kiểm tra (nếu có): 130.000 đồng/môn thi (đối với thí sinh được miễn thi, tổ chức kiểm tra).

- Thi tuyển: 150.000 đồng/môn thi (đối với thí sinh thi tuyển).

- Ôn tập: Thí sinh dự thi có nguyện vọng học ôn tập thì liên hệ đăng ký tại địa điểm thu nhận hồ sơ đăng ký dự thi.

9. Học phí

Học phí được thu theo Quyết định số 530/QĐ-ĐHQN ngày 16/9/2016 của Trường Đại học Quảng Nam.

III. THÔNG TIN LIÊN HỆ

1. Trường Đại học Quảng Nam

Trung tâm Đào tạo - Bồi dưỡng, Trường Đại học Quảng Nam (Phòng 3.1, tầng 3 khu B)

Địa chỉ: Số 102 Hùng Vương, TP. Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam

Số điện thoại văn phòng: (0235) 3828 902

Số điện thoại của các cá nhân có liên quan:

   + Thầy Đỗ Quang Khôi (Giám đốc Trung tâm): 0905 571 491

   + Cô Đoàn Thị Thanh Tâm (Chuyên viên phụ trách): 0914 711 486

   + Cô Bùi Thị Thanh Thúy (Chuyên viên phụ trách): 0906 478 479

2. Trường Trung cấp Quảng Đông, tỉnh Quảng Nam

Phòng Đào tạo – Trường Trung cấp Quảng Đông (Quảng Nam)

Địa chỉ: QL1A, xã Điện Thắng Bắc, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam

Số điện thoại: (0235) 3869270 - (0235) 3769799

3. Trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum, tỉnh Kon Tum

Phòng Đào tạo - Trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum

Địa chỉ: 14 Ngụy Như Kon Tum, phường Ngô Mây, TP. Kon Tum, tỉnh Kon Tum

Số điện thoại: 0903 961 805 (gặp Thầy Huỳnh Văn Chung – TP. Đào tạo)

4. Trường Trung cấp Đắk Lắk, tỉnh Đắk Lắk

Phòng Đào tạo - Trường Trung cấp Đắk Lắk

Địa chỉ: 144 Phan Chu Trinh, TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk

Số điện thoại: 0946 075 959 (gặp Thầy Nguyễn Viết Tiến)./.

 

Trung tâm ĐT&BD