[In tin]    [Quay lại]

Thông báo mở lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn CDNN giáo viên Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở và Trung học phổ thông các hạng tại Trường Đại học Quảng Nam và các huyện thuộc tỉnh Quảng Nam
(25/01/2019 1:27:20 PM)

Ngày 08/6/2018, UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Công văn số 3030/UBND-KGVX về việc giao Trường Đại học Quảng Nam tổ chức bồi dưỡng và cấp chứng chỉ bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp (CDNN) viên chức giáo dục. Nay, Trường Đại học Quảng Nam thông báo tuyển sinh mở các lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn CDNN giáo viên Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở (THCS) và Trung học phổ thông (THPT) các hạng tại Trường Đại học Quảng Nam và tại các huyện thuộc tỉnh Quảng Nam như sau:

1. Các lớp bồi dưỡng

- Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn CDNN giáo viên Mầm non hạng II, III, IV.

- Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn CDNN giáo viên Tiểu học hạng II, III, IV.

- Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn CDNN giáo viên THCS hạng I, II, III.

- Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn CDNN giáo viên THPT hạng I, II, III.

2. Nội dung, chương trình bồi dưỡng

Nội dung, chương trình bồi dưỡng được thực hiện theo “Chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Giáo viên” do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ký ban hành.

3. Thời gian bồi dưỡng

Tổng thời gian: 240 tiết, trong đó:

+ CDNN giáo viên Mầm non: Lý thuyết: 106 tiết; Thảo luận, thực hành: 134 tiết.

+ CDNN giáo viên Tiểu học, THCS và THPT: Lý thuyết: 112 tiết; Thảo luận, thực hành: 128 tiết.

4. Hình thức tổ chức bồi dưỡng

Tùy theo yêu cầu của học viên, lớp học có thể được tổ chức học tập trung, liên tục vào các ngày trong tuần (trừ Chủ nhật) hoặc học vào các ngày Thứ 7, Chủ nhật.

5. Địa điểm học tập

Học viên học tại Trường Đại học Quảng Nam (nếu đăng ký học tại Trường) hoặc tại Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện (nếu đăng ký học tại địa phương).

6. Chứng chỉ

Kết thúc khóa học, học viên đạt yêu cầu sẽ được Hiệu trưởng Trường Đại học Quảng Nam cấp Chứng chỉ bồi dưỡng theo Công văn số 3030/UBND-KGVX ngày 08/6/2018 về việc giao Trường Đại học Quảng Nam tổ chức bồi dưỡng và cấp chứng chỉ bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức giáo dục và các quy định hiện hành của Nhà nước.

7. Hồ sơ đăng ký

- Đơn đăng ký (theo mẫu của Trường Đại học Quảng Nam);

- Bản sao công chứng bằng tốt nghiệp cao nhất;

- Bản sao công chứng Chứng minh nhân dân;

- 02 ảnh cỡ 4x6cm kiểu chứng minh nhân dân mới chụp trong vòng 06 tháng có ghi rõ họ, tên, ngày tháng năm sinh của thí sinh ở mặt sau.

8. Địa điểm nộp hồ sơ đăng ký

Hồ sơ được Trường Đại học Quảng Nam phát hành tại Trung tâm Đào tạo - Bồi dưỡng của Nhà trường và tại Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện. Học viên nộp hồ sơ đăng ký tại Trung tâm Đào tạo - Bồi dưỡng của Nhà trường (nếu đăng ký học tại Trường Đại học Quảng Nam), hoặc tại Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện (nếu đăng ký học tại địa phương) theo các biểu mẫu và quy định của Nhà trường.

9. Thời gian khai giảng

Trường Đại học Quảng Nam thường xuyên chiêu sinh khai giảng các lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn CDNN giáo viên. Nhà trường tổ chức mở lớp khi số lượng học viên đăng ký khoảng từ 25 học viên/lớp học trở lên.

10. Kinh phí bồi dưỡng

- Học phí toàn khóa học:

+ Đối với lớp học được mở tại Trường Đại học Quảng Nam: 2.000.000 đồng/học viên/lớp (Hai triệu đồng)

+ Đối với lớp học được mở tại Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện: 2.200.000 đồng/học viên/lớp (Hai triệu hai trăm ngàn đồng)

- Lệ phí hồ sơ: 15.000 đồng/hồ sơ (Mười lăm ngàn đồng)

- Lệ phí cấp chứng chỉ: 20.000 đồng/chứng chỉ (Hai mươi ngàn đồng)

11. Thông tin liên hệ

Trung tâm Đào tạo - Bồi dưỡng, Trường Đại học Quảng Nam (Phòng 3.1, tầng 3 khu B): Số 102 Hùng Vương, TP. Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.

Số điện thoại văn phòng: (0235) 3828902.

Số điện thoại của các cá nhân có liên quan:

+ Ông Đỗ Quang Khôi (Giám đốc Trung tâm): 0905 571 491.

+ Bà Đoàn Thị Thanh Tâm (Chuyên viên phụ trách): 0914 711 486./.

 

Tin từ Trung tâm Đào tạo - Bồi dưỡng