[In tin]    [Quay lại]

Thông báo tuyển sinh mở các lớp bồi dưỡng năng khiếu Múa và Âm nhạc (Khóa 18.10.01)
(07/10/2018 8:15:49 AM)

Trường Đại học Quảng Nam thông báo tuyển sinh mở các lớp bồi dưỡng năng khiếu Múa và Âm nhạc (Khóa 18.10.01) như sau:

1. Các lớp bồi dưỡng năng khiếu:

- Năng khiếu Múa: Múa cơ bản, Múa nâng cao.

- Năng khiếu Âm nhạc: Thanh nhạc cơ bản, Thanh nhạc nâng cao, Đàn phím điện tử cơ bản, Đàn phím điện tử nâng cao.

2. Đối tượng tuyển sinh:

Các đối tượng khác có nhu cầu bồi dưỡng về năng khiếu Múa, Âm nhạc.

3. Hình thức đào tạo:

Học tập trung liên tục vào các ngày trong tuần hoặc vào thứ Bảy và Chủ nhật (tùy theo yêu cầu phù hợp của học viên).

4. Nội dung, chương trình bồi dưỡng:

Nội dung, chương trình đào tạo các lớp bồi dưỡng được thực hiện theo Quyết định số 28/QĐ-ĐHQN ngày 15/01/2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Quảng Nam về việc “Ban hành chương trình đào tạo Bồi dưỡng Năng khiếu Âm nhạc và Múa”.

Thời lượng khóa học:

+ Các lớp năng khiếu cơ bản: 60 tiết.

+ Các lớp năng khiếu nâng cao: 75 tiết.

5. Giáo viên giảng dạy:

Giảng viên Khoa Nghệ thuật - Trường Đại học Quảng Nam, cụ thể:

+ Các lớp năng khiếu Múa: Cô Nguyễn Thị Thu Ba.

+ Các lớp năng khiếu Thanh nhạc: Cô Nguyễn Thị Hồng Hải.

+ Các lớp năng khiếu Đàn phím điện tử: Thầy Nguyễn Văn Phin.

6. Địa điểm học: Trường Đại học Quảng Nam.

7. Học phí:

+ Các lớp năng khiếu cơ bản: 540.000 đồng/01 học viên (năm trăm bốn mươi ngàn đồng).         

+ Các lớp năng khiếu nâng cao: 650.000 đồng/01 học viên (sáu trăm năm mươi ngàn đồng).

Sinh viên của Nhà trường được giảm 10% học phí.

8. Cấp chứng chỉ:

a) Người học được cấp chứng chỉ hoàn thành khóa học nếu đủ các điều kiện sau:

- Kết quả học tập đạt từ 5.0 điểm trở lên (theo thang điểm 10);

- Hoàn thành học phí, lệ phí và các khoản kinh phí liên quan theo quy định;

- Không vi phạm pháp luật và các điều khoản liên quan đến việc cấp phát văn bằng, chứng chỉ theo các quy định hiện hành.

b) Thời gian cấp chứng chỉ: Chậm nhất là 30 ngày kể từ ngày ban hành Quyết định công nhận hoàn thành khóa học và đủ điểu kiện cấp chứng chỉ của Hiệu trưởng Trường Đại học Quảng Nam.

9. Hồ sơ đăng ký:

Hồ sơ đăng ký bao gồm:

- Đơn đăng ký (theo mẫu quy định);

- Phiếu học viên (theo mẫu quy định);

- Bản sao công chứng Chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ tùy thân theo quy định;

- Giấy tờ chứng nhận là sinh viên (nếu là sinh viên của Trường Đại học Quảng Nam);

- 02 ảnh cỡ 4x6cm kiểu chứng minh nhân dân mới chụp trong vòng 06 tháng, có ghi rõ họ, tên, ngày tháng năm sinh của thí sinh ở mặt sau.

10. Thời gian, địa điểm đăng ký ghi danh và phát hành, thu nhận hồ sơ

a) Thời gian: Kể từ ngày ra thông báo đến ngày khai giảng lớp học (05/11/2018).

b) Địa điểm ghi danh:

Học viên có thể liên hệ ghi danh trực tiếp tại văn phòng hoặc qua điện thoại theo thông tin liên hệ sau:

+ Văn phòng Trung tâm Đào tạo - Bồi dưỡng:

Địa chỉ: Trường Đại học Quảng Nam (Phòng 3.1, tầng 3 khu B) - Số 102 Hùng Vương, TP. Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.

Số điện thoại văn phòng: (0235) 3828 902.

Số điện thoại các cá nhân có liên quan:

+ Cô Đoàn Thị Thanh Tâm: 0914 711 486.

+ Cô Bùi Thị Thanh Thúy: 0906 478 479.

+ Văn phòng Khoa Tiểu học - Mầm non và Nghệ thuật:

Địa chỉ: Trường Đại học Quảng Nam (tầng 4 khu B) - Số 102 Hùng Vương, TP. Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam .

Số điện thoại ghi danh: 0905 247 212  (Cô Nguyễn Thị Bích Phượng).

c) Địa điểm phát hành, thu nhận hồ sơ đăng ký:

Hồ sơ đăng ký được phát hành và thu nhận tại Văn phòng Trung tâm Đào tạo - Bồi dưỡng. Lệ phí phát hành hồ sơ: 10.000 đồng/hồ sơ.

11. Thời gian khai giảng: Dự kiến ngày 05/11/2018.

12. Thông tin liên hệ

Trung tâm Đào tạo-Bồi dưỡng, Trường Đại học Quảng Nam (Phòng 3.1, tầng 3 khu B)

Địa chỉ: Số 102 Hùng Vương, TP. Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam

Số điện thoại văn phòng: (0235) 3828 902

Số điện thoại các cá nhân có liên quan:

- Ghi danh và hồ sơ đăng ký (Trung tâm Đào tạo - Bồi dưỡng):

+ Cô Đoàn Thị Thanh Tâm: 0914 711 486

+ Cô Bùi Thị Thanh Thúy: 0906 478 479

- Ghi danh và tư vấn chuyên môn (Khoa Tiểu học - Mầm non và Nghệ thuật):

+ Cô Nguyễn Thị Bích Phượng: 0905 247 212 (ghi danh)

+ Cô Đinh Thị Ngàn Thương (Trưởng Khoa): 0949 661 797.

 

Tin từ Trung tâm Đào tạo - Bồi dưỡng