[In tin]    [Quay lại]

Thông báo tổ chức các lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên (hạng III), giảng viên chính (hạng II) và giảng viên cao cấp (hạng I) (Khai giảng ngày 03/3/2018)
(12/01/2018 2:55:52 PM)

Nhằm giúp viên chức làm công tác giảng dạy trong các trường đại học, cao đẳng nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, thực hiện tốt các nhiệm vụ của viên chức giảng dạy; đáp ứng các tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp (CDNN) giảng viên (hạng III), giảng viên chính (hạng II), giảng viên cao cấp (hạng I) được quy định tại Thông tư liên tịch số 36/2014/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 28/11/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Nội vụ về việc “Quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập”, Trường Đại học Quảng Nam liên kết với Trường Đại học Sư phạm (ĐHSP) Huế tổ chức các lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn CDNN viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập như sau:

1. Đối tượng

Viên chức giảng dạy trong các trường đại học, cao đẳng công lập có nhu cầu được bổ nhiệm vào đúng hạng CDNN hoặc có nhu cầu thăng hạng CDNN:

+ Giảng viên cao cấp (hạng I)    Mã số: V.07.01.01

+ Giảng viên chính (hạng II)       Mã số: V.07.01.02

+ Giảng viên (hạng III)               Mã số: V.07.01.03

2. Nội dung, chương trình bồi dưỡng

Thực hiện chương trình bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp theo Quyết định số 1611/QĐ-BGDĐT, số 1612/QĐ-BGDĐT, số 1613/QĐ-BGDĐT ngày 16/5/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc phê duyệt chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn CDNN giảng viên cao cấp (hạng I), giảng viên chính (hạng II) và giảng viên (hạng III); đồng thời cập nhật các chủ trương mới của ngành, các nội dung ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo và phù hợp với các đặc điểm của các trường, các địa phương.

3. Hình thức, thời gian và địa điểm bồi dưỡng

- Hình thức bồi dưỡng: học tập trung vào các ngày Thứ 7 và Chủ nhật.

- Thời gian bồi dưỡng: 240 tiết (trong đó có 08 tuần học trên lớp).

- Thời gian khai giảng: ngày 03/3/2018.

- Địa điểm học: Tòa nhà Trung tâm Học liệu và Công nghệ thông tin (tầng 6) - Trường Đại học Quảng Nam.

4. Hồ sơ đăng ký

Hồ sơ đăng ký bao gồm:

- Đơn đăng ký (theo mẫu của Trường ĐHSP Huế, tải về tại đây);

- Bản sao có công chứng bằng tốt nghiệp cao nhất;

- Bản sao có công chứng Chứng minh nhân dân;

- 02 ảnh chân dung 4x6cm.

Tất cả giấy tờ trên được bỏ vào trong bì đựng hồ sơ theo quy định. Hồ sơ phát hành tại Trung tâm: 10.000 đồng/hồ sơ.

Thời gian đăng ký: từ ngày 12/01/2018 đến ngày 09/02/2018.

5. Học phí

2.800.000 đồng/học viên/khóa học (Hai triệu tám trăm ngàn đồng).

6. Chứng chỉ

Kết thúc khóa học, những học viên đạt yêu cầu sẽ được Trường ĐHSP Huế cấp chứng chỉ bồi dưỡng giảng viên theo hạng mà học viên đăng ký và tham dự bồi dưỡng.

7. Địa điểm ghi danh; phát hành, nộp hồ sơ đăng ký và thông tin liên hệ

Trung tâm Đào tạo-Bồi dưỡng, Trường Đại học Quảng Nam (Phòng 3.1, tầng 3 khu B)

Địa chỉ: Số 102 Hùng Vương, TP. Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.

Số điện thoại văn phòng: (0235) 3828902.

Số điện thoại các cá nhân có liên quan:

+ Cô Đoàn Thị Thanh Tâm: 0914711486

+ Cô Bùi Thị Thanh Thúy: 0988336604.

 

Tin từ Trung tâm Đào tạo-Bồi dưỡng