[In tin]    [Quay lại]

Kết quả thi tuyển sinh liên thông đại học VLVH khóa thi ngày 02-03/12/2017
(14/12/2017 1:55:28 PM)

HĐTS VLVH trường Đại học Quảng Nam công bố kết quả thi tuyển sinh liên thông đại học hình thức vừa làm vừa học, khóa thi ngày 02-03/12/2017 trong file đính kèm.

File đính kèm: KQ TS liên thông ĐH VLVH đợt 2 năm 2017

 

Tin từ HĐTS VLVH 2017