[In tin]    [Quay lại]

KẾ HOẠCH Về việc tham gia Cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”
(30/07/2019 4:39:06 PM)


-   Thực hiện Quyết định số 1328/QĐ-BGDĐT ngày 10/5/2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Thể lệ Cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2019.

-   Thực hiện theo Kế hoạch số 402/KH-BGDĐT ngày 10/5/2019 của Bộ GDĐT về việc tổ chức hưởng ứng Cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Trường Đại học Quảng Nam xây dựng kế hoạch tham gia cuộc thi với những nội dung cụ thể như sau:

I. Mục đích, yêu cầu

1. Mục đích

-   Nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền và hiện thực hóa cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh (theo Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị) trong sinh viên nhà trường.

-   Tiếp tục giáo dục đạo đức cách mạng cho thế hệ trẻ, chào mừng kỷ niệm 129 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2019), 108 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (5/6/1911 - 5/6/2019).

- Tuyên truyền kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 – 2019); góp phần thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”

2. Yêu cầu

- 100% sinh viên, đoàn viên thanh niên và hội viên Hội Sinh viên Việt Nam trường phải tham gia dự thi cuộc thi này.

-   Các cơ sở Đoàn - Hội trong toàn trường, các lớp tiến hành phổ biến cuộc thi và đưa vào chương trình sinh hoạt định kỳ của tổ chức Đoàn, Hội và lớp,  coi đây là tiêu chí thi đua trong năm học; sinh viên nào không tham gia cuộc thi xem như không hoàn thành chương trình rèn luyện học kỳ 1.

II. Nội dung, hình thức

1. Nội dung

- Những lời dạy của Bác Hồ đối với thế hệ trẻ; những bài học về tư tưởng, chuẩn mực đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh

- Nội dung cơ bản trong:  “Di chúc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh, tác phẩm “Dân vận” và tác phẩm “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân”.

- Những thành tựu, kết quả trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhất là trong 33 năm đổi mới (1986-2019); những chủ trương lớn trong các Văn kiện Đại hội Đảng

- Tư tưởng Hồ Chí Minh với biển, đảo Việt Nam….

- Những nội dung cơ bản của chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

2. Hình thức thi

Thi trực tuyến trả lời trắc nghiệm trên website: http://hocvalamtheobac.vn. Mỗi sinh viên chỉ đăng kí một tài khoản để tham gia cuộc thi. Vòng loại gồm có 03 đợt thi, thí sinh  được quyền thi tối đa 05 lần/đợt thi, 15 lần cho 03 đợt thi. Bài thi có điểm số cao nhất, thời gian làm bài ngắn nhất sẽ là kết quả ghi nhận thành tích của thí sinh trong mỗi đợt thi, vòng thi.

- Thí sinh trả lời 30 câu hỏi trong vòng 10 phút. Thời gian được tính từ lúc thí sinh bắt đầu thi cho đến khi bấm nút kết thúc bài thi. Trả lời đúng được 10 điểm, trả lời sai không không bị trừ điểm. Điểm số tối đa của thí sinh trong vòng thi này là 300 điểm. Trong quá trình thi, thí sinh có thể quay lại chỉnh sửa phương án đã trả lời hoặc lựa chọn kết thúc bài thi bất kỳ lúc nào.

- Kết thúc vòng loại, thí sinh dự thi tối thiểu 02 đợt/03 đợt thi, điểm trung bình cộng của các đợt thi (xét theo điểm thi và thời gian thi) là tiêu chí lựa chọn thí sinh được tham dự vòng bán kết, chung kết

III. Thời gian và địa chỉ đăng kí thi

1.     Thời gian

-          Vòng loại:

+  Đợt 1: Từ 10h00 ngày 05/6/2019 đến 22h00 ngày 31/7/2019.

+  Đợt 2: Từ 09h00 ngày 05/8/2019 đến 22h00 ngày 15/9/2019.

+  Đợt 3: Từ 09h00 ngày 23/9/2019 đến 22h00 ngày 06/10/2019.

- Vòng Bán kết: Từ 9h00 ngày 14/10/2019 đến 22h00 ngày 20/10/2019.

- Vòng Chung kết: dự kiến tổ chức ngày 01/11/2019, tại Thủ đô Hà Nội, địa điểm sẽ thông báo sau.

2.     Địa chỉ và tên miền đăng ký dự thi

- Thí sinh đăng ký tạo tài khoản trực tuyến trên trang điện tử của Cuộc thi:http://hocvalamtheobac.vn từ 09h00 ngày 27/5/2019. Tài khoản sẽ được xác nhận qua thư điện tử cá nhân. Mỗi thí sinh chỉ được phép đăng ký, sử dụng một tài khoản duy nhất để tham gia Cuộc thi.

- Thí sinh tải ứng dụng (app) hocvalamtheobac dùng cho hệ điều hành android để đăng ký và tham dự thi.

- Thí sinh xem thông tin chính thức về Cuộc thi trên các trang điện tử:http://hocvalamtheobac.vn,  http://www.moet.gov.vnhttp://www.doanthanhnien.vn;http://www.gdtd.vn.

Tin từ phòng Công tác sinh viên