[In tin]    [Quay lại]

Thời khóa biểu hệ vừa làm vừa học học kỳ I năm học 2018-2019
(31/05/2019 4:34:20 PM)


Kính gửi Quý Anh chị học viên Thời khóa biểu hệ vừa làm vừa học học kỳ I năm học 2018-2019.

Thời gian bắt đầu học là Thứ hai, ngày 03/6/2019

Xem chi tiết thời khóa biểu:

- Khóa K16,K17,K18: Tại đây

- Khóa K19 : Tại đây

Tin từ Phòng Đào tạo