[In tin]    [Quay lại]

Trường hè “Toán học cho sinh viên” năm 2017 do Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán phối hợp với Viện Toán học tổ chức tại Trường Đại học Quảng Nam từ 10-23/7/2017
(14/06/2017 4:55:47 PM)


Nhằm hỗ trợ các sinh viên giỏi phát huy được khả năng học tập và tập dượt nghiên cứu trong quá trình học đại học, qua đó sẽ tăng số lượng sinh viên tốt nghiệp đại học có khả năng nghiên cứu Toán học cũng như nâng cao kiến thức cho các sinh viên khối sư phạm, hằng năm Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán phối hợp với Viện Toán học tổ chức Trường hè “Toán học cho sinh viên” tại các trường đại học trên cả nước. Năm nay, Trường hè “Toán học cho sinh viên” được tổ chức tại Trường Đại học Quảng Nam từ ngày 10-23/7/2017.

Trường hè 2017 bao gồm hai chương trình giảng dạy song song, hướng tới hai nhóm đối tượng sinh viên khác nhau: các sinh viên đang theo học ngành Toán và các sinh viên đang theo học ngành Sư phạm Toán, với chương trình dự kiến dưới đây để các sinh viên lựa chọn và đăng ký học một trong hai chương trình.

Chương trình cho sinh viên ngành Toán gồm hai loạt bài giảng:

- Công thức Stokes tổng quát (Hình học vi phân): TS. Huỳnh Quang Vũ (Trường Đại học KHTN-ĐHQG TP. Hồ Chí Minh)

- Giải tích phức: TS. Phùng Văn Mạnh (Trường Đại học Sư phạm Hà Nội)

Chương trình cho sinh viên ngành Sư phạm Toán gồm hai loạt bài giảng:

- Tổ hợp cơ bản: TS. Trần Nam Dũng (Trường Đại học KHTN-ĐHQG TP. Hồ Chí Minh)

- Giới thiệu về đồ thị: TS. Nguyễn Hoàng Thạch (Viện Toán học, VAST)

Thông tin về Trường hè được cập nhật tại địa chỉ:

http://viasm.edu.vn/npdm/boiduong-hs/

 

Tin từ Khoa Toán