[In tin]    [Quay lại]

Kết quả thẩm định và xác nhận điều kiện đảm bảo chất lượng của cơ sở giáo dục đại học năm 2017
(09/06/2017 10:51:21 AM)


Vào ngày 09/6/2017 vừa qua, đoàn công tác về kiểm định chất lượng giáo dục của Bộ Giáo dục và Đào tạo do PGS. TS. Ngô Văn Dưỡng – Phó GĐ ĐH Đà Nẵng làm trưởng đoàn đã đến và làm việc với nhà trường về thẩm định và xác nhận điều kiện đảm bảo chất lượng của cơ sở giáo dục đại học năm 2017 đối với Trường Đại học Quảng Nam. Dưới đây là báo cáo của nhà trường và biên bản làm việc giữa đoàn công tác và nhà trường sau 01 ngày làm việc.

1. Báo cáo các điều kiện đảm bảo

2. Biên bản thẩm định và xác nhận điều kiện đảm bảo

 

Tin từ Phòng Khảo thí & ĐBCL