[In tin]    [Quay lại]

Kết quả thi tuyển sinh liên thông VLVH ngày 06-07/5/2017
(16/05/2017 9:57:48 AM)

HĐTS liên thông hệ VLVH thông báo kết quả thi tuyển sinh liên thông VLVH ngày 06-07/5/2017 trong file đính kèm.

File đính kèm: KQ LT VLVH 05-2017

 

Tin từ Trung tâm Đào tạo-Bồi dưỡng