[In tin]    [Quay lại]

Những chính sách dành cho sinh viên Đại học Quảng Nam
(23/03/2018 2:27:30 PM)


Trong những năm qua Trường Đại học Quảng Nam không ngừng nỗ lực nâng cao chất lượng đào tạo, cùng với việc tăng cường cơ sở vật chất và đội ngũ giảng viên, nhà trường luôn quan tâm thực hiện tốt các chính sách dành cho sinh viên, đặc biệt là những sinh viên vượt khó học giỏi nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc học tập, rèn luyện. Nay, nhà trường cung cấp các thông tin về chính sách trong những năm qua để sinh viên và thí sinh được biết.

1. Chính sách miễn giảm học phí: Trích lược các đối tượng miễn giảm học phí dành cho sinh viên như sau:

 

Thống kê số lượng sinh viên được miễn giảm học phí 3 năm gần nhất

 

 

2. Chính sách hỗ trợ chi phí học tập

2.1. Chính sách hỗ trợ chi phí học tập theo Thông tư  35/2014/TTLT:

Nếu sinh viên là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo hoặc hộ cận nghèo theo quy định của Thủ tướng Chính phủ, trúng tuyển vào Trường Đại học Quảng Nam thì sẽ được hỗ trợ chi phí học tập bằng 60% mức lương cơ sở và được hưởng 10 tháng/năm học/sinh viên (10*1.300.000*60% = 7.800.000đ/1 năm)

 

 

2.2 Chính sách nội trú đối với học sinh - sinh viên học cao đẳng, trung cấp theo Quyết định 53/2015/QĐ-TTg

Đối với sinh viên học cao đẳng ngoài sư phạm thì sẽ được hưởng chính sách nội trú cụ thể là:

+ Sinh viên là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo hoặc hộ cận nghèo; người dân tộc thiểu số là người khuyết tật;

+ Người tốt nghiệp trường phổ thông dân tộc nội trú;

+ Người dân tộc Kinh thuộc hộ nghèo, thuộc hộ cận nghèo hoặc là người khuyết tật có hộ khẩu thường trú tại vùng có Điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, vùng dân tộc thiểu số, biên giới, hải đảo.

Mức hỗ trợ là 80%*1.300.000= 1.040.000 đ/1 tháng/1 sinh viên

Sinh viên được hưởng chính sách cao nhất trong hai chính sách này.

3. Chính sách học bổng

Theo quy các quy định hiện hành và quy chế chi tiêu nội bộ nhà trường, hàng năm nhà trường dành nguồn ngân sách để chi học bổng khuyến khích học tập cho sinh viên; cụ thể như sau:

 

 

Ngoài ra nhà trường tranh thủ vận động các nhà tài trợ để giúp đỡ cho những sinh viên gặp khó khăn trong cuộc sống cần giúp đỡ, hàng năm số tiền tài trợ lên đến 200 triệu đồng.

4. Chính sách học bổng và hỗ trợ phương tiện, đồ dùng học tập dành cho sinh viên khuyết tật:

Đối với sinh viên khuyết tật và thuộc hộ gia đình nghèo hoặc cận nghèo sẽ được miễn hoàn toàn học phí. Ngoài ra, còn được hỗ trợ học phẩm học tập với mức 80% mức lương cơ bản /1 tháng tức 80%*1.300.000 = 1.040.000đ, và 1.000.000đ/1 năm để mua sắm dụng cụ học tập.

Sinh viên có thể hưởng nhiều chính sách khác nhau nếu thỏa mãn các điều kiện. Ví dụ sinh viên là đồng bào dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo hoặc cận nghèo thì vừa được miễn học phí và vừa được hưởng hỗ trợ chi phí học tập.

 

 

Để có thêm thông tin và tư vấn, giải thích về các chính sách dành cho người học năm 2018, sinh viên, thí sinh và phụ huynh vui lòng liên hệ Phòng Công tác sinh viên, Điện thoại: 02352. 222.107 hoặc 0985.001.778, 0913.473.005 để được hỗ trợ.

Tin từ Phòng CTSV