[In tin]    [Quay lại]

Danh sách sinh viên khối đại học chính quy đủ điều kiện xét tốt nghiệp đợt 2 năm 2017 (Dự kiến)
(02/10/2017 4:00:28 PM)


Danh sách sinh viên khối đại học chính quy đủ điều kiện xét tốt nghiệp đợt 2 năm 2017 (File đính kèm)

Sinh viên nếu có phát hiện sai sót, liên hệ phòng đào tạo trước 10h00, ngày 04 tháng 10 năm 2017 để được xem xét giải quyết.

Tin từ Phòng Đào tạo