[In tin]    [Quay lại]

Thông báo mở lớp Nghiệp vụ sư phạm dành cho Giảng viên các cơ sở giáo dục đại học
(28/06/2017 3:58:41 PM)


Trường Đại học Quảng Nam sẽ liên kết với trường Đại học sư phạm Đà Nẵng tổ chức lớp Nghiệp vụ sư phạm dành cho giảng viên các cơ sở giáo dục đại học, dự kiến sẽ tổ chức vào 07/2017.

Nay trường Đại học Quảng Nam thông báo đến các Anh ( Chị) đã tốt nghiệp Đại học và có nhu cầu tham gia lớp học Nghiệp vụ sư phạm đăng ký tại Trung tâm Đào tạo - Bồi dưỡng, tầng 3 khu B - Trường Đại học Quảng Nam, SĐT: 0235.3828.902.

 

Tin từ Trung tâm Đào tạo-Bồi dưỡng