Thứ năm, 4.6.2020 Chào mừng bạn đến với Website Trường Đại học Quảng Nam
QNAMUNI
TÌM TRÊN GOOGLE
Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ và nộp hồ sơ đăng ký dự thi đợt 1 năm 2019 - Thong tin tuyen sinh - Truong Dai hoc Quang Nam
Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ và nộp hồ sơ đăng ký dự thi đợt 1 năm 2019
(14/05/2019 4:15:57 PM)

Được sự đồng ý của UBND tỉnh Quảng Nam về việc cho phép Trường Đại học Quảng Nam liên kết đào tạo trình độ thạc sĩ với các trường đại học trực thuộc Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN); căn cứ Thông báo của Đại học Đà Nẵng về việc tuyển sinh cao học đợt 1 năm 2019 (khóa 39) tại Trường Đại học Quảng Nam, Nhà trường thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ và nộp hồ sơ đăng ký dự thi đợt 1 năm 2019 như sau:

1. Các chuyên ngành tuyển sinh và môn thi

1.1. Liên kết với Trường Đại học Sư phạm - ĐHĐN (06 ngành)

TT

Chuyên ngành
tuyển sinh

Mã số

Môn thi

1

Quản lý giáo dục

8140114

1. Môn Ngoại ngữ: Anh, Nga, Pháp, hoặc Trung.

2. Môn chủ chốt: Đại cương quản lý giáo dục.

3. Môn cơ sở ngành: Giáo dục học đại cương.

2

Văn học Việt Nam

8220121

1. Môn Ngoại ngữ: Anh, Nga, Pháp hoặc Trung.

2. Môn chủ chốt: Lý luận văn học.

3. Môn cơ sở ngành: Lịch sử văn học Việt Nam.

3

Lịch sử Việt Nam

8229013

1. Môn Ngoại ngữ: Anh, Nga, Pháp hoặc Trung.

2. Môn chủ chốt: Lịch sử Việt Nam.

3. Môn cơ sở ngành: Phương pháp luận Sử học.

4

Việt Nam học

8310630

1. Môn Ngoại ngữ: Anh, Nga, Pháp hoặc Trung.

2. Môn chủ chốt: Lịch sử Việt Nam.

3. Môn cơ sở ngành: Cơ sở văn hóa Việt Nam.

5

Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Vật Lý

8140111

1. Môn Ngoại ngữ: Anh, Nga, Pháp hoặc Trung.

2. Môn chủ chốt: Lý luận và phương pháp dạy học Vật lý.

3. Môn cơ sở ngành: Vật lý đại cương.

6

Phương pháp Toán sơ cấp

8460113

1. Môn Ngoại ngữ: Anh, Nga, Pháp hoặc Trung.

2. Môn chủ chốt: Đại số.

3. Môn cơ sở ngành: Giải tích.

1.2. Liên kết với Trường Đại học Kinh tế - ĐHĐN (02 ngành)

TT

Chuyên ngành
tuyển sinh

Mã số

Môn thi

1

Quản lý kinh tế

8340410

1. Môn Ngoại ngữ: Tiếng Anh.

2. Môn chủ chốt: Quản trị học.

3. Môn cơ sở ngành: Quản lý nhà nước về kinh tế.

2

Kế toán

8340301

1. Ngoại ngữ: Tiếng Anh.

2. Môn chủ chốt: Quản trị học.

3. Môn cơ sở ngành: Kế toán tài chính.

1.3. Liên kết với Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHĐN (01 ngành)

TT

Chuyên ngành
tuyển sinh

Mã số

Môn thi

1

Ngôn ngữ Anh

6220201

1. Môn Ngoại ngữ: Pháp, Nga hoặc Trung.

2. Môn chủ chốt: Lý thuyết tiếng Anh.

3. Môn cơ sở ngành: Kỹ năng tiếng (Nghe, Nói, Đọc, Viết).

2. Thời gian và địa điểm đào tạo

- Thời gian đào tạo: từ 1,5 năm đến 02 năm.

- Địa điểm đào tạo: Trường Đại học Quảng Nam.

3. Học phí

- Trường Đại học Kinh tế: Mức thu học phí là 24.500.000 đồng/năm học, mức học phí này sẽ không thay đổi trong 02 năm học của chương trình đào tạo thạc sĩ.

- Trường Đại học Sư phạm, Trường Đại học Ngoại ngữ: Mức thu học phí theo quy định hiện hành của từng trường. Ngoài học phí thì học viên có thể nộp thêm kinh phí phát sinh trong quá trình đào tạo tại Trường Đại học Quảng Nam tùy theo quy định của mỗi cơ sở đào tạo.

4. Điều kiện dự tuyển

4.1. Về văn bằng

Người tham gia dự thi thỏa mãn một trong các điều kiện sau:

a) Có bằng tốt nghiệp đại học hệ chính quy ngành đúng, ngành phù hợp với ngành, chuyên ngành đăng ký dự thi đào tạo trình độ thạc sĩ theo quy định hiện hành;

b) Có bằng tốt nghiệp đại học hệ chính quy ngành đúng, ngành phù hợp với ngành đăng ký dự thi nhưng đã tốt nghiệp nhiều năm tính đến thời điểm dự thi hoặc có bằng do cơ sở đào tạo khác cấp, đã học bổ sung kiến thức theo quy định của cơ sở đào tạo;

c) Có bằng tốt nghiệp đại học hệ chính quy ngành gần với ngành, chuyên ngành đăng ký dự thi đào tạo trình độ thạc sĩ và đã học bổ sung kiến thức theo quy định của cơ sở đào tạo;

d) Người tốt nghiệp đại học chính quy khác ngành có thể đăng ký dự thi vào ngành đào tạo trình độ thạc sĩ thuộc lĩnh vực quản trị, quản lý và đã học bổ sung kiến thức theo quy định của cơ sở đào tạo;

đ) Có bằng tốt nghiệp đại học hệ vừa làm vừa học loại Trung bình được đăng ký dự thi vào ngành đào tạo trình độ thạc sĩ định hướng ứng dụng đúng hoặc gần với ngành tốt nghiệp đại học sau khi học bổ sung kiến thức theo quy định;

e) Có bằng tốt nghiệp đại học các hệ không chính quy khác, loại Trung bình khá trở lên hoặc tương đương, hoặc loại Trung bình có thêm 1 bằng đại học khác được dự thi vào ngành đúng, ngành gần với ngành tốt nghiệp đại học hoặc ngành đào tạo thuộc lĩnh vực quản trị, quản lý sau khi đã học bổ sung kiến thức theo quy định.

Ghi chú: Bằng đại học, bảng điểm do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp phải thực hiện thủ tục công nhận theo quy định hiện hành và học bổ sung các học phần theo quy định của cơ sở đào tạo.

4.2. Học bổ sung kiến thức

Đối với thí sinh thuộc diện phải học bổ sung kiến thức theo quy định của cơ sở đào tạo thì liên hệ và đăng ký trực tiếp tại Trung tâm Đào tạo - Bồi dưỡng, Trường Đại học Quảng Nam.

4.3. Về kinh nghiệm công tác chuyên môn

a) Người có bằng tốt nghiệp đại học ngành đúng hoặc phù hợp với chuyên ngành cao học; người có bằng gần với ngành đăng ký đã học bổ sung kiến thức theo quy định được đăng ký dự thi không yêu cầu kinh nghiệm công tác chuyên môn.

b) Đối với ngành “Quản lý Giáo dục” (theo chương trình định hướng thạc sĩ ứng dụng):

+ Người tốt nghiệp ngành đúng, ngành phù hợp và ngành gần được dự thi ngay, không yêu cầu về thâm niên công tác;

+ Các trường hợp còn lại: Có ít nhất 02 (hai) năm kinh nghiệm công tác trong lĩnh vực giáo dục (kể cả người có bằng tốt nghiệp đại học loại khá trở lên) tính từ khi nhận bằng tốt nghiệp đại học đến ngày đăng ký dự thi, có giấy xác nhận của cơ quan công tác, tại một trong các vị trí công tác sau: Hiệu trưởng, phó Hiệu trưởng, cán bộ dự nguồn ở các trường mầm non trở lên; Trưởng khoa, phó Trưởng khoa, tổ trưởng, tổ phó các trường đại học, cao đẳng, trung cấp; Chuyên viên các phòng/ban của các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp; Lãnh đạo và chuyên viên làm công tác quản lý giáo dục của tổ chức chính trị, CT-XH, các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, Sở GD&ĐT, Phòng GD&ĐT.

5. Miễn thi môn Ngoại ngữ

Thí sinh có năng lực ngoại ngữ đúng với yêu cầu môn thi ngoại ngữ của Đại học Đà Nẵng (không trùng với ngôn ngữ thuộc chuyên ngành dự tuyển) thuộc một trong các trường hợp sau được miễn thi môn ngoại ngữ:

a) Có bằng tốt nghiệp đại học, thạc sĩ, tiến sĩ được đào tạo toàn thời gian ở nước ngoài, văn bằng được công nhận theo quy định hiện hành của Bộ GD&ĐT;

b) Có bằng tốt nghiệp đại học chương trình tiên tiến theo Đề án của Bộ GD&ĐT về đào tạo chương trình tiên tiến ở một số trường đại học của Việt Nam hoặc bằng kỹ sư chất lượng cao (PFIEV) được ủy ban bằng cấp kỹ sư (CTI, Pháp) công nhận, có đối tác nước ngoài cùng cấp bằng;

c) Có bằng tốt nghiệp đại học ngành ngôn ngữ nước ngoài;

d) Có chứng chỉ trình độ ngoại ngữ (một trong các ngôn ngữ: Anh, Pháp, Nga, Trung Quốc, Đức, Nhật) tối thiểu từ bậc 3/6 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương trong thời hạn 2 năm từ ngày cấp chứng chỉ đến ngày đăng ký dự thi, được cấp bởi một Trung tâm khảo thí quốc tế có thẩm quyền hoặc một trong các Trung tâm ngoại ngữ được Bộ GD&ĐT cho phép và công nhận.

6. Lệ phí

+ Lệ phí đăng ký dự thi: 100.000 đồng/thí sinh/hồ sơ;

+ Lệ phí dự thi: 650.000 đồng/thí sinh. Các thí sinh được miễn thi môn Ngoại ngữ sẽ được Đại học Đà Nẵng hoàn trả 200.000đ/thí sinh vào buổi tập trung dự thi;

+ Lệ phí ôn tập (nếu có): tạm thu 200.000 đồng/môn thi/thí sinh (lệ phí ôn tập được tính trên nguyên tắc lấy thu bù chi, tùy thuộc vào số lượng người học của mỗi lớp ôn tập);

+ Kinh phí phát sinh để tổ chức kỳ thi tại Trường Đại học Quảng Nam (có thông báo sau).

Thí sinh nộp lệ phí trực tiếp tại Trung tâm Đào tạo - Bồi dưỡng, Trường Đại học Quảng Nam.

7. Thời gian, địa điểm ôn tập, thi tuyển và nhập học

+ Ôn tập: Nếu đa số thí sinh có nhu cầu ôn tập thì Trung tâm Đào tạo - Bồi dưỡng sẽ liên hệ với các trường để tổ chức ôn tập. Thí sinh có nhu cầu ôn tập thì đăng ký tại Trung tâm Đào tạo - Bồi dưỡng, Trường Đại học Quảng Nam. Kế hoạch, lịch ôn tập sẽ có thông báo sau.

Thí sinh tải về đề cương ôn tập trên website tuyển sinh của ĐHĐN tại địa chỉ sau:

http://ts.udn.vn/SDH/Thacsi/ThSDecuong

+ Thi tuyển: Dự kiến tổ chức vào ngày 20 và 21/7/2019 (thứ Bảy và Chủ nhật).

+ Nhập học: Dự kiến tháng 9/2019.

+ Địa điểm: Trường Đại học Quảng Nam.

8. Đăng ký dự thi

8.1. Thời gian đăng ký

Từ ngày thông báo đến ngày 20/6/2019.

8.2. Hồ sơ, hướng dẫn đăng ký dự thi

+ Bước 1: Đăng ký dự thi trực tuyến

Lưu ý: Thí sinh bắt buộc phải đăng ký dự thi trực tuyến trên website tuyển sinh của ĐHĐN.

- Kích vào địa chỉ sau để đăng ký trực tuyến: http://www.ts.udn.vn/Dangky;

- Trong bảng danh sách đăng ký, kích chọn nút “Đăng ký” của đợt thi “Đăng ký dự thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2019 - Khóa 39”;

- Đọc kỹ hướng dẫn, sau đó kích vào nút “Đăng ký” để bắt đầu thực hiện đăng ký bao gồm 03 bước: Lập phiếu đăng ký; Khóa và in phiếu; Nộp lệ phí và hồ sơ dự thi.

Lưu ý: Tại bước Lập phiếu đăng ký, ở phần khai số 21 (Nơi đào tạo) trong mục IV (Thông tin đăng ký), thí sinh chọn nơi đào tạo là Quảng Nam.

+ Bước 2: Nộp hồ sơ đăng ký dự thi và lệ phí thi

Sau khi thực hiện thành công đăng ký dự thi trực tuyến ở bước 1, thí sinh đến Trung tâm Đào tạo - Bồi dưỡng, Trường Đại học Quảng Nam để nộp hồ sơ đăng ký dự thi bao gồm các giấy tờ sau:

- Đơn đăng ký dự thi (in sau khi đăng ký trực tuyến ở bước 1);

- Bản sao (có công chứng hợp lệ) bằng tốt nghiệp đại học;

- Bản sao (có công chứng hợp lệ) bảng điểm đại học; 

- Sơ yếu lý lịch (theo mẫu tải về tại đây) có xác nhận của cơ quan quản lý nhân sự nơi thí sinh làm việc hoặc chính quyền địa phương nơi cư trú, không quá 03 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ;

- Giấy khám sức khỏe (trong vòng 06 tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ);

- Bản sao (có công chứng hợp lệ) các minh chứng được miễn thi môn Ngoại ngữ (nếu thuộc đối tượng được miễn thi ngoại ngữ);

- Bản sao (có công chứng hợp lệ) các minh chứng được hưởng chính sách ưu tiên (nếu thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển sinh);

- Giấy xác nhận về kinh nghiệm công tác của cơ quan (nếu thuộc đối tượng phải có kinh nghiệm công tác);

- Biên lai thu lệ phí thi.

9. Thông tin liên hệ, địa điểm nộp hồ sơ dự thi

Thí sinh liên hệ, nộp hồ sơ đăng ký dự thi theo thông tin sau:

Trung tâm Đào tạo - Bồi dưỡng, Trường Đại học Quảng Nam (phòng 3.1, tầng 3 khu B)

Địa chỉ: Số 102 Hùng Vương, TP. Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam

E-mail: dtbd@qnamuni.edu.vn

Số điện thoại văn phòng: 0235 3828 902

Số điện thoại di động: 0914 711 486 (gặp cô Đoàn Thị Thanh Tâm).

Thông báo của Đại học Đà Nẵng và các biểu mẫu liên quan được đăng tải trên website của Trường Đại học Quảng Nam tại địa chỉ: http://www.qnamuni.edu.vn/tuyensinh. Danh mục các ngành đúng, ngành phù hợp, ngành gần với chuyên ngành đăng ký dự thi; các môn học bổ sung kiến thức cho ngành đúng hoặc phù hợp; ngành gần, và ngành khác cho các ngành Quản lý và Quản tri ̣xem trên website tuyển sinh của ĐHĐN tại địa chỉ: http://www.ts.udn.vn

Các thông tin đính kèm:

1. Thí sinh đăng ký dự thi trực tuyến (bắt buộc) tại đây.

2. Thông báo liên kết tuyển sinh của ĐHĐN tại Quảng Nam xem tại đây.

3. Danh mục các môn thi xem tại đây.

4. Đề cương ôn thi cao học tải về tại đây.

5. Danh mục các ngành đúng, ngành phù hợp, ngành gần với chuyên ngành đăng ký dự thi xem tại đây.

6. Mẫu sơ yếu lí lịch tải về tại đây.

 

Tin từ Trung tâm Đào tạo - Bồi dưỡng


Số lần đọc: 3700         Gởi qua Email         Bản in        Về đầu trang


Các Tin khác:
Thông báo mở lớp bồi dưỡng tiêu chuẩn CDNN Giáo viên Mầm non, Tiểu học, THCS và THPT các hạng tại Tam Kỳ và các huyện thị (03/05/2020)
Thông báo tuyển sinh đại học VLVH, ĐH bằng 2 Ngôn ngữ Anh – Đợt 1 năm 2020 (27/04/2020)
Thông tin tuyển sinh hệ chính quy năm 2020 (10/03/2020)
Thông báo về việc trúng tuyển các ngành đại học liên thông hệ chính quy năm 2019 (26/12/2019)
Thông báo về việc nhập học các lớp liên thông trình độ Đại học hệ chính quy, tuyển sinh năm 2019 (26/12/2019)
Thông báo về việc phúc khảo bài thi tuyển sinh liên thông trình độ đại học hệ chính quy Khóa ngày 14, 15/12/2019 (25/12/2019)
Danh sách thí sinh trúng tuyển Kỳ thi tuyển sinh liên thông trình độ đại học chính quy - Năm 2019 (Đợt thi ngày 14&15/12/2019) (25/12/2019)
Lịch thi tuyển sinh Đào tạo liên thông trình độ Đại học chính quy – Năm 2019 (Đợt thi 14&15/12/2019) (09/12/2019)
Thông báo về việc tuyển sinh mở các lớp bồi dưỡng Nghiệp vụ Văn thư – Lưu trữ và Nghiệp vụ Thư viện – Thiết bị trường học tại huyện Nam Trà My và Tiên Phước (01/11/2019)
Khoa Ngoại tổ chức Hội thảo khoa học “Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy và học Tiếng Anh (27/09/2019)


Đến trang 1 [2] [3] [4] [5] [Cuối] Xem tiếp


Quay lại
TUYỂN SINH 2020
Thông tin
tuyển sinh
đại học
năm 2020
e-Office
e-Office
ĐHQN
ĐĂNG KÝ MÔN HỌC
E-LEARNING
 
CA KHÚC - LOGO
THỐNG KÊ

Bản quyền thuộc về Trường Đại học Quảng Nam.
Địa chỉ: 102 Hùng Vương - Thành phố Tam Kỳ - Quảng Nam. Tel: 0510.3812834 - Fax: 0510.3812931

Email: htduong@qnamuni.edu.vn , hopthu@qnamuni.edu.vn - Website: http://www.qnamuni.edu.vn
Email Ban Điều hành website: webmaster@qnamuni.edu.vn - Thiết kế và Phát triển bởi: Đỗ Quang Khôi (KhoiEduIt)