?
Chủ nhật, 25.8.2019 Cho m?ng b?n d?n v?i Website tru?ng ?i h?c Qu?ng Nam
QNAMUNI
TÌM TRÊN GOOGLE
Thông báo liên kết tuyển sinh cao học và nộp hồ sơ đăng ký dự thi đợt 2 năm 2018 (có thay đổi lịch thi và thời hạn đăng ký dự thi) - Thong tin tuyen sinh - Truong Dai hoc Quang Nam
Thông báo liên kết tuyển sinh cao học và nộp hồ sơ đăng ký dự thi đợt 2 năm 2018 (có thay đổi lịch thi và thời hạn đăng ký dự thi)
(22/08/2018 9:41:32 AM)
>> Thông báo tuyển sinh liên thông trình độ đại học VLVH đợt 2 năm 2018

Được sự đồng ý của UBND tỉnh Quảng Nam về việc cho phép Trường Đại học Quảng Nam liên kết đào tạo trình độ thạc sĩ với các trường đại học trực thuộc Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN); căn cứ Thông báo của Đại học Đà Nẵng về việc tuyển sinh cao học đợt 2 năm 2018 (khóa 38) tại Trường Đại học Quảng Nam, Nhà trường thông báo tuyển sinh cao học và nộp hồ sơ đăng ký dự thi đợt 2 năm 2018 như sau:

1. Các chuyên ngành tuyển sinh, chỉ tiêu và môn thi

1.1. Liên kết với Trường Đại học Sư phạm - ĐHĐN

TT

Chuyên ngành
tuyển sinh

Mã số

Chỉ
tiêu

Môn thi

1

Hệ thống thông tin

8480104

20

1. Môn Ngoại ngữ: Anh, Nga, Pháp hoặc Trung.

2. Môn chủ chốt: Cấu trúc dữ liệu và giải thuật.

3. Môn cơ sở ngành: Cơ sở dữ liệu.

2

Văn học Việt Nam

8220121

30

1. Môn Ngoại ngữ: Anh, Nga, Pháp hoặc Trung.

2. Môn chủ chốt: Lý luận văn học.

3. Môn cơ sở ngành: Lịch sử văn học Việt Nam.

3

Lịch sử Việt Nam

8229013

30

1. Môn Ngoại ngữ: Anh, Nga, Pháp hoặc Trung.

2. Môn chủ chốt: Phương pháp luận Sử học.

3. Môn cơ sở ngành: Lịch sử Việt Nam.

4

Việt Nam học

8310630

30

1. Môn Ngoại ngữ: Anh, Nga, Pháp hoặc Trung.

2. Môn chủ chốt: Đại cương Lịch sử Việt Nam.

3. Môn cơ sở ngành: Cơ sở văn hóa Việt Nam.

5

Phương pháp Toán sơ cấp

8460113

20

1. Môn Ngoại ngữ: Anh, Nga, Pháp hoặc Trung.

2. Môn chủ chốt: Đại số.

3. Môn cơ sở ngành: Giải tích.

1.2. Liên kết với Trường Kinh tế - ĐHĐN

TT

Chuyên ngành
tuyển sinh

Mã số

Chỉ
tiêu

Môn thi

1

Quản trị kinh doanh

8340101

30

1. Môn Ngoại ngữ: Tiếng Anh.

2. Môn chủ chốt: Quản trị học.

3. Môn cơ sở ngành: Khởi sự kinh doanh.

2

Tài chính - Ngân hàng

8340201

25

1. Ngoại ngữ: Tiếng Anh.

2. Môn chủ chốt: Quản trị học.

3. Môn cơ sở ngành: Tài chính tiền tệ.

2. Thời gian và địa điểm đào tạo

- Thời gian đào tạo: từ 1,5 năm đến 02 năm.

- Địa điểm đào tạo: Trường Đại học Quảng Nam.

3. Học phí

- Trường Đại học Kinh tế: Mức thu học phí là 24.500.000 đồng/năm học, mức học phí này sẽ không thay đổi trong 2 năm học của chương trình đào tạo thạc sĩ.

- Trường Đại học Sư phạm: Mức thu học phí theo quy định hiện hành của Trường Đại học Sư phạm.

Lưu ý: Ngoài học phí ở trên thì học viên có thể nộp thêm kinh phí phát sinh trong quá trình đào tạo tại Trường Đại học Quảng Nam tùy theo quy định của mỗi cơ sở đào tạo.

4. Điều kiện dự tuyển

4.1. Về văn bằng

Người tham gia dự thi thỏa mãn một trong các điều kiện sau:

a) Có bằng tốt nghiệp đại học hệ chính quy ngành đúng, ngành phù hợp với ngành, chuyên ngành đăng ký dự thi đào tạo trình độ thạc sĩ theo quy định hiện hành;

b) Có bằng tốt nghiệp đại học hệ chính quy ngành đúng, ngành phù hợp với ngành đăng ký dự thi nhưng đã tốt nghiệp nhiều năm tính đến thời điểm dự thi hoặc có bằng do cơ sở đào tạo khác cấp, đã học bổ sung kiến thức theo quy định của cơ sở đào tạo;

c) Có bằng tốt nghiệp đại học hệ chính quy ngành gần với ngành, chuyên ngành đăng ký dự thi đào tạo trình độ thạc sĩ và đã học bổ sung kiến thức theo quy định của cơ sở đào tạo;

d) Người tốt nghiệp đại học chính quy khác ngành có thể đăng ký dự thi vào ngành đào tạo trình độ thạc sĩ thuộc lĩnh vực quản trị, quản lý và đã học bổ sung kiến thức theo quy định của cơ sở đào tạo;

đ) Có bằng tốt nghiệp đại học hệ vừa làm vừa học loại Trung bình được đăng ký dự thi vào ngành đào tạo trình độ thạc sĩ định hướng ứng dụng đúng hoặc gần với ngành tốt nghiệp đại học sau khi học bổ sung kiến thức theo quy định;

e) Có bằng tốt nghiệp đại học các hệ không chính quy khác, loại Trung bình khá trở lên hoặc tương đương, hoặc loại Trung bình có thêm 1 bằng đại học khác được dự thi vào ngành đào tạo trình độ thạc sĩ định hướng ứng dụng đúng hoặc gần với ngành tốt nghiệp đại học sau khi học bổ sung kiến thức theo quy định;

Ghi chú: Bằng đại học, bảng điểm do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp phải thực hiện thủ tục công nhận theo quy định hiện hành và học bổ sung các học phần theo quy định của cơ sở đào tạo.

4.2. Học bổ sung kiến thức

Đối với thí sinh thuộc diện phải học bổ sung kiến thức theo quy định của cơ sở đào tạo thì liên hệ trực tiếp với Trung tâm Đào tạo - Bồi dưỡng để biết thông tin chi tiết và đăng ký học bổ sung kiến thức.

4.3. Về kinh nghiệm công tác chuyên môn

a) Người có bằng tốt nghiệp đại học ngành đúng hoặc phù hợp với chuyên ngành cao học; người có bằng gần với ngành đăng ký đã học bổ sung kiến thức theo quy định được đăng ký dự thi không yêu cầu kinh nghiệm công tác chuyên môn.

b) Người có bằng tốt nghiệp đại học ngành khác đăng ký dự thi vào ngành, chuyên ngành thuộc lĩnh vực quản trị, quản lý phải có tối thiểu 02 (hai) năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực đăng ký dự thi tính từ khi nhận bằng tốt nghiệp đại học đến ngày đăng ký dự thi, có giấy xác nhận của cơ quan công tác.

5. Miễn thi môn Ngoại ngữ

Thí sinh có năng lực ngoại ngữ đúng với yêu cầu môn thi ngoại ngữ của Đại học Đà Nẵng thuộc một trong các trường hợp sau được miễn thi môn Ngoại ngữ:

a) Có bằng tốt nghiệp đại học, thạc sĩ, tiến sĩ được đào tạo toàn thời gian ở nước ngoài, được cơ quan có thẩm quyền công nhận văn bằng theo quy định hiện hành;

b) Có bằng tốt nghiệp đại học chương trình tiên tiến theo Đề án của Bộ Giáo dục và Đào tạo về đào tạo chương trình tiên tiến ở một số trường đại học của Việt Nam hoặc bằng kỹ sư chất lượng cao (PFIEV) được ủy ban bằng cấp kỹ sư (CTI, Pháp) công nhận, có đối tác nước ngoài cùng cấp bằng;

c) Có bằng tốt nghiệp đại học ngành ngôn ngữ nước ngoài;

d) Có chứng chỉ trình độ ngoại ngữ tối thiểu từ bậc 3/6 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương trong thời hạn 2 năm từ ngày cấp chứng chỉ đến ngày đăng ký dự thi, được cấp bởi một Trung tâm khảo thí quốc tế có thẩm quyền hoặc một trong các Trung tâm ngoại ngữ được Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận.

6. Lệ phí

+ Lệ phí đăng ký dự thi: 100.000 đồng/thí sinh/hồ sơ;

+ Lệ phí dự thi: 650.000 đồng/thí sinh (đối với thí sinh được miễn thi môn Ngoại ngữ: 450.000 đồng/thí sinh) và kinh phí phát sinh để tổ chức kỳ thi tại Trường Đại học Quảng Nam (có thông báo sau).

+ Lệ phí ôn tập (nếu có): Theo quy định của Đại học Đà Nẵng và các cơ sở đào tạo.

Thí sinh nộp lệ phí tại Trung tâm Đào tạo - Bồi dưỡng, Trường Đại học Quảng Nam.

7. Thời gian ôn tập, thi tuyển và nhập học

+ Ôn tập: Thí sinh có nhu cầu ôn tập thì đăng ký (theo mẫu) tại Trung tâm Đào tạo - Bồi dưỡng, Trường Đại học Quảng Nam để Trung tâm liên hệ với Đại học Đà Nẵng và các trường đào tạo tổ chức ôn tập. Kế hoạch, lịch ôn tập sẽ có thông báo sau.

Thí sinh tải về đề cương ôn tập trên website tuyển sinh của ĐHĐN tại địa chỉ sau:

http://ts.udn.vn/SDH/Thacsi/ThSDecuong

+ Thi tuyển: Dự kiến tổ chức vào các ngày 24 và 25/11/2018.

+ Nhập học: Dự kiến tháng 12/2018.

8. Đăng ký dự thi

8.1. Thời hạn đăng ký

Từ ngày thông báo đến ngày 30/10/2018.

8.2. Hướng dẫn đăng ký dự thi

+ Bước 1: Đăng ký dự thi trực tuyến

Lưu ý: Thí sinh bắt buộc phải đăng ký dự thi trực tuyến trên website tuyển sinh của ĐHĐN.

- Kích vào địa chỉ sau để đăng ký trực tuyến: http://www.ts.udn.vn/;

- Tại mục “Đăng ký trực tuyến” (ở phía dưới trang web), kích chọn nút “Đăng ký” của đợt thi “Đăng ký dự thi sau đại học - Khóa 38”;

- Đọc kỹ hướng dẫn, sau đó kích vào nút “Đăng ký” để bắt đầu thực hiện đăng ký bao gồm 03 bước: Lập phiếu đăng ký; Khóa và in phiếu; Nộp lệ phí và hồ sơ dự thi.

Lưu ý: Tại bước Lập phiếu đăng ký, ở phần khai số 20 (Nơi đào tạo) trong mục IV (Thông tin đăng ký), thí sinh chọn nơi đào tạo là Quảng Nam.

+ Bước 2: Nộp hồ sơ đăng ký dự thi và lệ phí thi

Sau khi thực hiện thành công đăng ký dự thi trực tuyến ở bước 1, thí sinh đến Trung tâm Đào tạo - Bồi dưỡng, Trường Đại học Quảng Nam để nộp hồ sơ đăng ký dự thi bao gồm các giấy tờ sau:

- Phiếu đăng ký và nộp hồ sơ dự tuyển cao học (theo mẫu của Trường ĐHQN);

- Phiếu đăng ký ôn tập thi cao học (nếu có ôn tập, theo mẫu của Trường ĐHQN);

- Đơn đăng ký dự thi (in sau khi đăng ký trực tuyến ở bước 1);

- Bản sao (có công chứng hợp lệ) bằng tốt nghiệp đại học;

- Bản sao (có công chứng hợp lệ) bảng điểm đại học; 

- Sơ yếu lý lịch (theo mẫu) có xác nhận của cơ quan quản lý nhân sự nơi thí sinh làm việc hoặc chính quyền địa phương nơi cư trú;

- Giấy xác nhận về kinh nghiệm công tác của cơ quan (đối với thí sinh thuộc diện phải có kinh nghiệm công tác được nêu ở mục 3.3);

- Bản sao (có công chứng hợp lệ) các minh chứng được miễn thi môn Ngoại ngữ (nếu có, đối với thí sinh thuộc diện được miễn thi môn Ngoại ngữ được nêu ở mục 4);

- Các loại giấy tờ cần nộp để hưởng chính sách ưu tiên (nếu có), cụ thể:

+ Đối với đối tượng a: Hợp đồng lao động (có công chứng hợp lệ), quyết định tiếp nhận hoặc điều động công tác có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền và xác nhận của xã, phường về việc cơ quan đó nằm trong khu vực được ưu tiên;

+ Đối với các đối tượng b, c ,d, đ: Bản sao thẻ thương binh/bệnh binh (có công chứng hợp lệ), các loại giấy tờ xác nhận có liên quan;

+ Đối với đối tượng e: Bản sao CMND, giấy khai sinh hoặc hộ khẩu và xác nhận của địa phương nơi cư trú.

- Biên lai thu lệ phí của bưu điện (đối với thí sinh nộp qua bưu điện). Đối với thí sinh nộp lệ phí trực tiếp tại Trung tâm Đào tạo - Bồi dưỡng, Trường Đại học Quảng Nam thì nhận và giữ Biên lai thu lệ phí;

9. Thông tin liên hệ, địa điểm nộp lệ phí và hồ sơ đăng ký dự thi

Thí sinh liên hệ, nộp lệ phí và hồ sơ đăng ký dự thi theo thông tin sau:

Trung tâm Đào tạo - Bồi dưỡng, Trường Đại học Quảng Nam (phòng 3.1, tầng 3 khu B)

Địa chỉ: Số 102 Hùng Vương, TP. Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam

E-mail: dtbd@qnamuni.edu.vn

Số điện thoại văn phòng: 0235 3828 902

Số điện thoại của các cá nhân có liên quan:

+ Cô Đoàn Thị Thanh Tâm: 0914 711 486

+ Cô Nguyễn Thị Ly: 0935 982 742

Thông báo của Đại học Đà Nẵng và các biểu mẫu liên quan được đăng tải trên website của Nhà trường. Danh mục các ngành đúng, ngành phù hợp, ngành gần với chuyên ngành đăng ký dự thi; các môn học bổ sung kiến thức; các điều kiện dự tuyển, miễn thi và các thông tin khác, thí sinh xem chi tiết trên website tuyển sinh của ĐHĐN tại địa chỉ: http://www.ts.udn.vn/SDH/Thacsi/THsTBaots/1194

File đính kèm: TB TS cao học K38 của ĐHĐN

 

Tin từ Trung tâm Đào tạo - Bồi dưỡng


Số lần đọc: 6413         Gởi qua Email         Bản in        Về đầu trang


Các Tin khác:
THÔNG BÁO XÉT TUYỂN NGUYỆN VỌNG BỔ SUNG VÀO CÁC NGÀNH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY NĂM 2019 (16/08/2019)
THÔNG BÁO điểm trúng tuyển đợt 1 vào các ngành đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2019 (09/08/2019)
Kết quả điểm thi môn Năng khiếu ngành Đại học Giáo dục mầm non đợt 2 (03/08/2019)
Thông báo về việc thi năng khiếu tuyển sinh Đại học Giáo dục Mầm non hệ chính quy năm 2019 - Đợt 3 (30/07/2019)
MỨC ĐIỂM NHẬN HỒ SƠ ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN NĂM 2019 (16/07/2019)
THÔNG BÁO Về việc thi năng khiếu tuyển sinh Đại học Giáo dục Mầm non hệ chính quy năm 2019 - Đợt bổ sung (12/07/2019)
Kết quả điểm thi năng khiếu ngành Đại học mầm non ngày 08/7/2019 năm 2019 (10/07/2019)
Danh sách dự thi, Giấy báo dự thi và hướng dẫn thi môn năng khiếu ngành ĐH Giáo dục Mầm non-2019 (07/06/2019)
Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ và nộp hồ sơ đăng ký dự thi đợt 1 năm 2019 (14/05/2019)
TẠI SAO PHẢI CHỌN HỌC DU LỊCH VÀ HỌC DU LỊCH TẠI ĐẠI HỌC QUẢNG NAM (04/05/2019)


Đến trang 1 [2] [3] [4] [5] [Cuối] Xem tiếp


Quay lại
TUYỂN SINH 2019
Thông tin
tuyển sinh
ĐH và CĐ
năm 2019
e-Office
e-Office
ĐHQN
ĐĂNG KÝ MÔN HỌC
E-LEARNING
 
CA KHÚC - LOGO
VĂN BẢN MỚI
THỐNG KÊ

Bản quyền thuộc về Trường Đại học Quảng Nam.
Địa chỉ: 102 Hùng Vương - Thành phố Tam Kỳ - Quảng Nam. Tel: 0510.3812834 - Fax: 0510.3812931

Email: htduong@qnamuni.edu.vn , hopthu@qnamuni.edu.vn - Website: http://www.qnamuni.edu.vn
Email Ban Điều hành website: webmaster@qnamuni.edu.vn - Thiết kế và Phát triển bởi: Đỗ Quang Khôi (KhoiEduIt)