Thứ bảy, 17.11.2018 Chào mừng bạn đến với Website Trường Đại học Quảng Nam
QNAMUNI
TÌM TRÊN GOOGLE
Danh sách số lượng sinh viên đã được hỗ trợ suất cơm miễn phí - Tin tuc/Su kien - Truong Dai hoc Quang Nam
Danh sách số lượng sinh viên đã được hỗ trợ suất cơm miễn phí
(02/06/2012 2:36:30 PM)


Kể từ khi phát động “Suất cơm miễn phí cho sinh viên nghèo” cho đến nay, Ban vận động đã phối kết hợp với Đoàn Thanh niên và Hội Sinh viên nhà trường trao tổng cộng 30 lượt suất cơm miễn phí cho các sinh viên nghèo, vượt khó, học tập tốt trong 03 đợt: đợt 1 từ 12/12/2011 đến 09/01/2012, đợt 2 từ 06/02/2012 đến 05/03/2012 và đợt 3 từ 12/3/2012 đến 9/4/2012.

Sau đây là số lượng sinh viên theo từng lớp được hỗ trợ suất cơm miễn phí từ cuộc vận động “Suất cơm miễn phí cho sinh viên nghèo” của nhà trường:

TT

Lớp

Số lượng

1

TC SP Tiểu học K10-03

01

2

TC SP Mầm non K10-04

02

3

TC Kế toán TCDN K10

01

4

CĐ CTXH K09

02

5

CĐ CTXH K10

01

6

CĐ GD Tiểu học K09

02

7

CĐ Lý – KTCN K09

02

8

CĐ Toán K09

01

9

ĐH Anh K08

02

10

ĐH CNTT K10

02

11

ĐH GD Tiểu học K08

01

12

ĐH Kế toán K08B

02

13

ĐH QTKD K08

01

14

ĐH QTKD K09

01

15

ĐH SP Sinh-KTNN K10

01

16

ĐH SP Lý K09

01

17

ĐH SP Ngữ văn K08

01

18

ĐH SP Ngữ văn K09

02

19

ĐH SP Ngữ văn K10

02

20

ĐH SP Toán K09

01

21

ĐH SP Toán K10

01

Tổng cộng

30

 

Ban v