Thông báo đào tạo liên thông đại học VLVH ngành Sư phạm Âm nhạc và Sư phạm Mỹ thuật

Trường Đại học Quảng Nam liên kết với Học viện Âm nhạc Huế và Trường Đại học Nghệ thuật – Đại học Huế thông báo tuyển sinh đào tạo liên thông ngành Sư phạm Âm nhạc và ngành Sư phạm Mỹ thuật trình độ đại học hình thức vừa làm vừa học năm 2020 tại Trường Đại học Quảng Nam (thông tin chi tiết vui lòng xem file đính kèm)