Tháng Mười Một 29, 2023

Day

29
Th11
Sáng ngày 28/11/2023, tại Hội trường Liên hiệp các Hội khoa học và Kỹ thuật tỉnh Quảng Nam, Trường Đại học Quảng Nam phối hợp với Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật tỉnh Quảng Nam tổ chức diễn đàn “KPI – Xây dựng và quản lí hiệu quả trong tổ chức nhà...