Tháng Mười Một 3, 2023

Day

03
Th11
Sáng ngày 03/11/2023, Trường Đại học Quảng Nam tổ chức lễ tiếp nhận 75 lưu học sinh từ 2 tỉnh Sê Koong và Chămpassak, nước CHDCND Lào sang học tiếng Việt tại Trường Đại học Quảng Nam. Tham dự buổi lễ tiếp nhận lưu học sinh Lào, về phía Lào có Bà Phết-đa-von Vat-sa-nga –...