Tháng Năm 24, 2023

Day

24
Th5
Đại hội giữa nhiệm kỳ Liên chi đoàn khoa Kinh tế-Du lịch 2023-2024 diễn ra vào lúc 17h00 ngày 19/5/2023 tại Phòng 1.6 A1. Hội nghị diễn ra trong không khí trang nghiêm, theo đúng quy định và hướng dẫn của Đoàn các cấp, dưới sự điều hành của Đoàn chủ tọa gồm ba đồng...