Tháng Năm 23, 2023

Day

23
Th5
Nhằm kỷ niệm 133 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2023), đồng thời tạo sân chơi, tăng cường tình đoàn kết, giao lưu học hỏi giữa học viên trong lớp Bồi dưỡng tiếng Lào, lưu học sinh Lào tại Trường Đại học Quảng Nam với Cán bộ, viên chức của Nhà...