Tháng Năm 19, 2023

Day

19
Th5
Ngày 18/5/2023, tại Hội trường B – Trường Đại học Quảng Nam đã tổ chức lễ tuyên dương, khen thưởng cho lưu học sinh Lào đã hoàn thành chương trình tiếng Việt trình độ A1, A2. Năm học 2022 -2023, Nhà trường tiếp nhận và đào tạo tiếng Việt cho 42 lưu học sinh Lào,...