Tháng Năm 18, 2023

Day

18
Th5
Hôm qua, ngày 17/5/2023, tại Hội trường B – Trường Đại học Quảng Nam tổ chức ra mắt Câu Lạc bộ tiếng Lào – Việt. Trường Đại học Quảng Nam được Ủy ban nhân dân tỉnh giao nhiệm vụ tiếp nhận và đào tạo lưu học sinh học tiếng Việt đến từ các tỉnh Sê...