Tháng Năm 9, 2023

Day

09
Th5
Ngày 7/5/2023, Trường Đại học Quảng Nam tổ chức lễ trao bằng tốt nghiệp cho gần 300 tân cử nhân khóa tuyển sinh năm 2019, 2020 và 2021 hệ liên thông, bằng 2 – hình thức vừa làm vừa học. Mặc dù khóa học chịu ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, phải chuyển đổi hình...