Tháng Một 6, 2023

Day

06
Th1
Sáng ngày 06.01.2023, tại Đại học Huế, cô giáo Lê Thị Hồng Thanh – Phó Trưởng khoa Khoa học tự nhiên và Kỹ thuật, Trường Đại học Quảng Nam đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ cấp Đại học Huế, chuyên ngành Vật lý lý thuyết và vật lý toán với đề tài...