Tháng Mười 10, 2022

Day

10
Th10
Thực hiện Kế hoạch số 986/KH-UBND ngày 22 tháng 02 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về “Truyền thông nâng cao nhận thức về Chuyển đổi số tỉnh Quảng Nam năm 2022” và Kế hoạch số 374/KH/TĐTN-VP ngày 22 tháng 7 năm 2022 của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Quảng Nam...
10
Th10
Chiều ngày 10/10/2022, Trường Đại học Quảng Nam gặp gỡ trao đổi về cơ hội hợp tác trong việc cử và tiếp nhận giáo viên tình nguyện nước ngoài với tổ chức English Language Institute in China (ELIC). Tham dự buổi làm việc, về phía đoàn công tác của Tổ chức ELIC có ông Ryan...