Tháng Mười 6, 2022

Day

06
Th10
Sáng ngày 05/10/2022, tại Trung tâm Hội thảo, Trường Đại học Quảng Nam đã khai mạc đợt sinh hoạt giáo dục chính trị và công tác sinh viên cho đoàn viên sinh viên trong toàn trường. Thông qua chương trình, Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên trường Đại học Quảng Nam đã tổ chức lớp...
06
Th10
Phần thứ nhất: TƯ TƯỞNG VÀ TẤM GƯƠNG CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH VỀ NÊU CAO ĐẠO ĐỨC CÁCH MẠNG, QUÉT SẠCH CHỦ NGHĨA CÁ NHÂN 1. Tư tưởng và tấm gương Hồ Chí Minh về nêu cao đạo đức cách mạng Sinh thời, Hồ Chí Minh luôn rất coi trọng vai trò của đạo...