Tháng Sáu 14, 2022

Day

14
Th6
1.  Bài nhận đăng là các công trình nghiên cứu khoa học, các ý kiến trao đổi về học thuật, quản lí giáo dục, các bài tông quan giới thiệu thành tựu khoa học mới của các nhà khoa học trong và ngoài trường; được viết bằng tiếng Việt hay tiếng Anh. Tạp chí không...
14
Th6
Trường Đại học Quảng Nam được Thủ tướng Chính phủ ra quyết định thành lập tháng 6 năm 2007 trên cơ sở Trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Nam. Trải qua 17 năm hình thành và phát triển, từ một Trường Trung học Sư phạm Quảng Nam ra đời vào năm 1997, đến nay, bằng...